HEADFACTORY
Unlocking Human Potential
Logg inn

Samarbeid er en ressurs

Vi hjelper ledere å utvikle denne ressursen

Engasjerte mennesker er bra å omgås, samarbeider bedre og lærer raskere. Dette er en ressurs vi hjelper ledere å utvikle.

Vi gjør det ved å synliggjøre medarbeidernes erfaringsbaserte kunnskap og talent, slik at mennesker får brukt sine sterke sider mest mulig.

Talent screening

Få innblikk i og benytt menneskers unike bakgrunn, erfaring og talent

Menneskers bakgrunn og historie er unik og uendelig verdifull. Får man frem dette, blir det enklere å benytte mennesker der de fungerer best.

Talent screening er en forskningsbasert metode vi har utviklet for å få frem menneskers naturlige orientering, erfaringsbaserte kunnskap og talent.

Dette gjør rekrutteringsprosesser, og intern rolle fordeling, mer treffsikker, gir medarbeiderne innblikk i hverandres styrker, og hjelper dem å spille hverandre gode i alle aktiviteter.

Talentutvikling

En engasjerende måte å utvikle kunnskapen organisasjonen trenger

Vi hjelper ledere å gjøre medarbeidersamtaler inspirerende, relevant og utviklende.

Talentutvikling er en prosess hvor ledere tilrettelegger for å benytte medarbeidernes styrker kombinert med læring basert på erfaringene man gjør seg.

Vi støtter dette ved å avdekke sammenhengen mellom den konkrete verdiskapingen og kunnskapen medarbeiderne faktisk benyttet. Vi hjelper ledere å klarlegge dette, identifisere kunnskapen medarbeiderne besitter og hva de trenger å utvikle.

Del kunnskap i en felles portal

Få innblikk i kunnskapen organisasjonen faktisk benytter

Vi tilbyr en portal som gir innblikk i kunnskapen humankapitalen faktisk besitter, resultater man har oppnådd og hva som er under utvikling.

Talent screening, evaluering og utvikling av kunnskap, er essensielt for trivsel og verdiskaping i enhver organisasjon. Vår portal samler disse prosessene ett sted.

Den samlede informasjonen beskriver i hvilken grad man utvikler samarbeid på en bærekraftig måte.

+47 40 64 64 08
Dag Strømberg
CEO
Ketil Opdahl
CTO
Mikkel Antonsen
IT Manager
Odd Runar Gulbrandsen
Cand.psychol.
Simen Storsveen
Developer
Vi bruker cookies til anonymisert statistikk og evt. innlogging